enduro
.


Tusheti-Kakheti-around Tbilisi from 1200���

Day 3: Omalo-Pirikita Gorge.(Villages:Drtlo,Chesho,Parsma,Girevi)-Omalo.Altitude:1900-2100m.Level medium+hurd

Tour's Map

- THE BLUE LINE IS -TOURS DIRACTIONS
TOUR'S PHOTOGALLERY